برگزاری اردوی تفریحی تکواندوکاران مهران

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو مهران ، امروز تمرینات تکواندوکاران در هوای بهاری این شهر برگزار شد.