کمیته داوران

Untitled-6

کمیته داوران

استاد مهدی قاسمی

کمربند مشکی دان ۵

تلفن : ۰۹۱۸۳۴۴۶۶۳۴

 

 

_______________________________________________________________________________________

شرایط ثبت نام در دوره های داوری به تفکیک درجه برای آقایان عبارتند از:

  1. درجه سه کیوروگی: فاصله از درجه قبلی: ندارد؛ حداقل سن: ۲۲ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۳٫
  2. درجه سه پومسه: فاصله از درجه قبلی: ندارد؛ حداقل سن: ۲۴ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۴٫
  3. درجه دو کیوروگی: فاصله از درجه قبلی: ۳۶ ماه؛ حداقل سن: ۲۵ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۴٫
  4. درجه یک کیوروگی: فاصله از درجه قبلی: ۴۸ ماه؛ حداقل سن: ۲۹ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۵٫
  5. درجه ممتاز-ملی کیوروگی: فاصله از درجه قبلی: ۶۰ ماه؛ حداقل سن: ۳۴ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۶٫

شرایط ثبت نام در دوره های داوری به تفکیک درجه برای خانمها عبارتند از:

  1. درجه سه کیوروگی: فاصله از درجه قبلی: ندارد؛ حداقل سن: ۲۲ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۳٫
  2. درجه سه پومسه: فاصله از درجه قبلی: ندارد؛ حداقل سن: ۲۴ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۴٫
  3. درجه دو کیووروگی: فاصله از درجه قبلی: ۳۶ ماه؛ حداقل سن: ۲۵ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۴٫
  4. درجه یک کیوروگی: فاصله از درجه قبلی: ۴۸ ماه؛ حداقل سن: ۲۹ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۴؛ فاصله از زمان اخذ کمربند: ۳۶ ماه.
  5. درجه ممتاز-ملی کیوروگی: فاصله از درجه قبلی: ۶۰ ماه؛ حداقل سن: ۳۴ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۵٫

 

قوانین داوری 
فوانین جدید داوری کیوروگی
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ – ۱۲:۵۲

»

کمیته داوران:
کتاب جدید داوری
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۱ – ۲۳:۵۱

»

کمیته داوران:
آخرین تغییرات داوری در سال ۹۱
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱ – ۱۱:۰۰

»

  برای دریافت آخرین نسخه کتاب جدید داوری چاپ ۹۳ اینجا را کلیک نمایید.