کمیته انضباطی

 


DaneshSifi-ilamکمیته انضباطی 

استاد: دانش سیفی

کمربند: مشکی دان ۵ 

مربی درجه ۳ و داور درجه ۲ کیوروگی

تلفن تماس: ۰۹۱۸۸۴۱۵۷۹۲

شش ماهه اول  :

 1. حضور سرزده و سرکشی از باشگاه های استان اعم از بانوان (باحضور نماینده کمیته قضایی یا دبیر هیأت بانوان) و آقایان در طول سال
 2. تشکیل جلسه اول توجیهی کمیته قضائی شهرستان مورخ ۲۹/۳/۹۴ آقایان
 3. تشکیل جلسه اول توجیهی کمیته قضائی شهرستان  مورخ ۴/۴/۹۴ بانوان (باحضور نماینده کمیته قضایی یا دبیر هیأت بانوان) وارایه راهکارها با مشارکت اساتید
 4. تشکیل جلسه اول توجیهی کمیته قضائی شهرستان  مورخ ۱۲/۴/۹۴  شهرستان سیروان و شهرستان چرداول  به میزبانی سرابله  (آقایان و بانوان) وارایه راهکارها با مشارکت اساتید
 5. تشکیل جلسه اول توجیهی کمیته قضائی شهرستان  ایوان مورخ ۲/۵/۹۴ به میربانی ایوان (آقایان و بانوان) وارایه راهکارها با مشارکت اساتید وارایه راهکارها با مشارکت اساتید
 6. تشکیل جلسه اول توجیهی کمیته قضائی مورخ ۱۶/۵/۹۴ شهرستان های  دهلران ،آبدانان ، بدره،  دره شهر و مهران به میزبانی شهرستان مهران  (آقایان و بانوان) وارایه راهکارها با مشارکت اساتید
 7. تشکیل جلسه اول توجیهی کمیته قضائی شهرستان شهرستان ملکشاهی  مورخ ۶/۶/۹۴ به میزبانی شهرستان ملکشاهی  (آقایان و بانوان) وارایه راهکارها با مشارکت اساتید

 

شش ماهه دوم :

 1. تشکیل جلسه دوم  توجیهی کمیته قضائی شهرستان  مورخ ۷/۷/۹۴ بانوان (باحضور نماینده کمیته قضایی یا دبیر هیأت بانوان)
 2.  جلسه دوم توجیهی کمیته قضایی شهرستان با باشگاه ها مربیان شهرستان ایلام مورخ ۸/۷/۹۴ آقایان
 3.  تشکیل جلسه دوم توجیهی کمیته قضائی شهرستان  مورخ ۱۰/۷/۹۴  شهرستان سیروان و شهرستان چرداول  به میزبانی سرابله  (آقایان و بانوان) وارایه راهکارها با مشارکت اساتید
 4.  تشکیل جلسه دوم توجیهی کمیته قضائی شهرستان  ایوان مورخ ۱/۸/۹۴ به میربانی ایوان (آقایان و بانوان) وارایه راهکارها با مشارکت اساتید
 5.  تشکیل جلسه دوم  توجیهی کمیته قضائی مورخ ۲۲/۸/۹۴ شهرستان های  دهلران ،آبدانان ، بدره،  دره شهر و مهران به میزبانی شهرستان مهران  (آقایان و بانوان) وارایه راهکارها با مشارکت اساتید
 6.  تشکیل جلسه دوم  توجیهی کمیته قضائی شهرستان شهرستان ملکشاهی  مورخ ۲۷/۹/۹۴ به میزبانی شهرستان ملکشاهی  (آقایان و بانوان) وارایه راهکارها با مشارکت اساتید

ضمناً شهرستان های تابعه استان در صورت بروز هر گونه تخلف قضایی و انضباطی موظف میباشند که با انعکاس به هیأت استان درخواست تشکیل کمیته قضایی نمایند.

آیین نامه انضباطیaein nameh lig
آیین نامه انضباطی فدراسیون تکواندو

   چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ – ۱۲:۵۹

 

 


 

لزوم جبران زیانهای مالی در حقوق ورزشی 

پیشتر گفته شد، هر حادثه ورزشی که به حقوق دیگران آسیب برساند، در شمول موضوع حقوق ورزشی قرار می‎گیرد و می‎تواند مسئولیت‎های حقوقی در پی داشته باشد.
اما در راستای توسعه ورزش و بهره‎مند نمودن جامعه از مزایای ورزش، به این اصل، یک استثنا وارد شده و آن استثنا هم این است که اگر فعالیت ورزشی مطابق با مقررات همان ورزش باشد و از آن فعالیت به دیگری آسیبی برسد، این آسیب مسئولیت کیفری و مسئولیت انضباطی در پی ندارد. با وجود این، نکته مهمی که در این باره باید مطرح و توضیح داده شود این است که اگر همین آسیب وارده، زیان مالی داشته باشد، مسئولیت مدنی آن یا به سخن روشن‎تر مسئولیت به جبران زیان مالی وارده پابرجاست و مشمول معافیت مزبور نمی‎شود. چرا؟ چون در حقوق، اصل یا قاعده‎ای به نام اصل لزوم جبران زیان حاکم است که به موجب آن هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند. پس اگر در اثر حادثه ورزشی، زیانی وارد شد، آن زیان باید جبران شود حتی اگر فعالیت ورزشی دقیقاً مطابق مقررات مربوطه انجام شده باشد. ولی از آنجا که الزام ورزشکاران به جبران زیان‎های ورزشی، به خودی خود می‎تواند مانعی سر راه توسعۀ ورزش و فعالیت‎های ورزشی در جامعه باشد باید به لحاظ اهمیت امر ورزش و ضرورت توسعه و گسترش آن در جامعه، این مانع به گونه‎ای برداشته شود. خوشبختانه برای برداشتن این مانع هم چاره‎اندیشی شده و در این راستا بیمه حوادث ورزشی را به حوزه فعالیتهای ورزشی وارد کرده‎اند تا از این طریق، هم مانع سر راه گسترش ورزش برطرف گردد و هم خسارات ناشی از فعالیتهای ورزشی – خواه قابل انتساب به دیگران باشد و خواه نباشد- جبران نشده باقی نماند. بر این اساس هر ورزشکاری که بخواهد رسماً فعالیت ورزشی کند باید بیمه ورزشی باشد تا در مواقع لزوم از طریق بیمه، خسارت‎های وارده ناشی از ورزش، جبران شود. از همین رو تکلیـف و وظیفه‎ای که به عهـده مربیان، مدیران و مسئـولین ورزشی قرار می‎گیرد این است که به هیچ وجه نباید اجازه دهند ورزشکاران بدون اینکه بیمه ورزشی شده باشند به فعالیت ورزشی بپردازند. هر چند در این باره فعلاً ضعف‎هایی وجود دارد که باید با توسعه دامنه مسئولیت بیمه‎گران و انعقاد قراردادهای مناسب، این ضعف‎ها برطرف گردد.

نیاز است یادآوری شود، بیمه حوادث ورزشی، تنها برای جبران زیان‎هایی که در پی تحقق مسئولیت مدنی، به بار می‎آید نمی‎باشد. یعنی لازم نیست حتماً از سوی کسی به دیگری زیانی وارد شده باشد. بلکه هر گونه زیان ناشی از حوادث ورزشی تا سقف مبلغی را که بیمه‎گر بموجب قرارداد پذیرفته، پوشش می‎دهد و جبران می‎نماید. بنابراین، مواردی که حادثه زیان بار ورزشی رخ داده اما هیچ کس مسئول آن حادثه نیست هم در شمول بیمه حوادث ورزشی قرار دارد. مانند زیان ناشی از شکسته شدن پای دونده‎ای که در حین مسابقه، پایش پیچ خورده و دچار شکستی شده است.

دکتر محمد احسنی فروز
مسئول کمیته قضایی فدراسیون