کمیته پومسه و هان مادانگ

4500220976کمیته پومسه

آقای لقمان بساطی 

کمربند مشکی دان ۳ 

شماره تماس : ۰۹۱۸۹۴۵۹۹۰۸

 

پومسه

فرم یا پومسه ((POOMSAE یکی از مهمترین جنبه های آموزشی هنرهای رزمی میباشد. فرم مجموعه ای از حرکات کلاسیک تکواندو شامل تکنیکهای ایستادن ، دست ، پا و جابجایی است که براساس منطق طراحی شده اند . البته برخی از اساتید باتجربه فرم هایی را شخصاً ابداع کرده اندو به تدریس آنها می پردازند.
سابقه تاریخی فرم ها به قدت هنرهای رزمی است و هیچ هنر رزمی بدون فرم وجود ندارد . در زمان های باستان که هنرهای رزمی به صورت مخفی وانفرادی تمرین می شد، هنرجویان جهت تمرین تکنیکها و مبارزه ناگزیر از اجرای دفاع ها و حملات درمقابل حریفان فرضی بودند.بدین ترتیب فرم های اولیه پابه عرصه حیات نهادند.
مسابقات پوم سه تکواندو بصورت انفرادی (در ۵ رده سنی) و تیمی ( در ۲ گروه سنی) برگزار میگردد
هدف عمده از تمرین پوم سه ، هماهنگی فیزیکی ، فکری و روحی در هنر جو نیزو انضباط فردی میباشد 

هانمادانگ

کیوک پا ((KYOKPA در هنرهای رزمی تکنیکهای شکستن بخودی خود هدف محسوب نمی‌شود ، بلکه قسمتی از مجموعه مهارتها را در این هنرها تشکیل می‌دهند . این تکنیکها خاص هنرآموزان پیشرفته‌تر می‌باشند و وسیله‌ای برای نیل به کمال در هنرهای رزمی محسوب می‌شوند . کنترل و دقت لازم از طریق تمرین مهارتهای مربوط به شکستن در مقایسه با فنون مبارزه سهل‌تر به دست می‌آید . قدرت بدنی نیز در اثر احاطه بر این تکنیکها افزایش خواهد یافت . تا مرحله‌ای خاص از هنرهای رزمی ، فنون مبارزه می‌تواند بسیار مفید و سازنده باشد ، لیکن بعد از آن مرحله باید فنون شکستن را نیز به خوبی آموخت تا سیر تکاملی تمرینها ، مسیر مطلوب خود را طی کند . در واقع کیوکپا تمرین و اجرای کاربردی و ایمن تکنیکهای تکواندو است . مهارت در فنون شکستن نیاز به تمرینهای روزانه و مکرر، تمرکز حواس ، اعتماد به نفس و قدرت دارد . باید از بدنی پرورش یافته و با قدرت برخوردار باشید و مهارتهای بسیاری را آموخته باشید.لازم به ذکر است کیوک پا (شکستن اجسام) تنها بوسیله پا و دست انجام میگردد

هوشین سول ( (HOSHINSUL اوج و نهایت هنر رزمی تکواندو است تجهیز اکثر ارتشهای جهان با این بخش از تکواندو و نیز مسابقات قهرمانی ارتشهای جهان گواهی محکم بر اهمیت هوشین سول در دفاع میباشد، تنوع مسابقات هان مدانگ به گونه ای است که هر فرد با هر استعداد امکان شرکت در آن را دارد ، مسابقات فنی تکواندو در رشته های مختلف آن هان مادانگ نام دارد . در مسابقات هان مادانگ رشته های مختلف تکواندو بجز گیونگی کیوروگی وجود دارد . مسابقات هان مادانگ شامل طیف وسیعی از مهارتهای تکواندو است و جذابیت خاصی برای اساتید طراز اول جهان دارد . مسابقات هان مادانگ را می توان جشنواره و یا نمایشگاه بین المللی تکواندو دانست . به همین منظور کوک کی وان (مرکز تکواندو جهان ) از چند سال پیش با همکاری انجمن تکواندو کره مسابقات هان مادانگ را برگزار نموده و از سال ۲۰۰۳ نیز مسابقات جهانی را با همکاری فدراسیون جهانی و انجمن تکواندو کره بنیانگذاری کرده است .
هان مادانگ محل مناسبی برای ارائه دستاوردهای فنی نوین تکواندو است و با برگزاری این مسابقات شاهد آن هستیم که هر سال تکنیکها و روشهای نوینی برای تمرین و اجرای هنر رزمی بوجود می آید .در واقع هان مادانگ ضامن زنده بودن و پویایی تکواندو و ارتقا سریعتر آن می باشد .

باید قبول کنیم که تکنیکهای پایه و مسابقه ای کارایی مناسبی برای دفاع از خود ندارند و مهارت در دفاع از خود و دیگران نیازمتد تمرینات و آمادگی های خاصی است
هنرجویان در تکنیکهای پایه اصول فنی و زیبایی های هنر رزمی و در تکتیکهای مبارزه روشهای امتیاز گیری را فرامی گیرند اما در دفاع شخصی ، زیبایی و امتیاز مفهومی ندارند بلکه رهایی و نجات از آسیب اصل حیاتی و اساس آن را تشکیل میدهند
هوشین سول در واقع اجرای کاربردی تکنیکها و تاکتیکهای تکواندو برای رهایی از آسیب های احتمالی در درگیری های واقعی است همانگونه تکنیکهای پایه یا مبارزه دارای اصول و قواعدی هستند ، دفاع شخصی نیز قوانین ویژه ای دارند .هنر جوی تکواندو از طریق آشنایی با این قوانین و اجرای دقیق آنها در تمرینات هوشین سول میتواند میزان کارآیی خود را در درگیریهای احتمالی بیشتر نماید.

رده بندی گروه های سنی پومسه

زمانبندی مسابقات قهرمانی پومسه کشوری:

کمیته داوران:
پومسه اجباری
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۱ – ۲۳:۵۹

»

کمیته داوران:
جداول قوانین پومسه
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱ – ۱۱:۰۰

»

کمیته داوران :
قوانین مسابقات پومسه
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱ – ۱۱:۰۰

»

قوانین مسابقات هان مادانگ 
قوانین مسابقات جهانی هان مادانگ ۲۰۱۳
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۲ – ۱۴:۴۱

»

هانمادانگ
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۱ – ۱۹:۰۲