خردسالان پسر

ملاک های امتیاز ( حضور در مسابقات قهرمانی استان+ تعداد بردها + کسب مدال + دعوت به اردوی تیم منتخب+ اعزام به کشوری + هر برد کشوری + هر مدال کشوری) و نمره گزاری به شرح ارائه شده می باشد

 

رنکینک بازیکنان در بخش خردسالان
رده کیوروگی نام و نام خانوادگی طلا نقره برنز امتیاز
۱ سبحان.خرمی ۲ ۱ ۲ ۴۱۴
۲ علی رضا.علی حسینی ۴ ۰ ۰ ۱۲۸
۳ محمدامین.نوروزی ۳ ۱ ۰ ۱۱۲
۴ آرین.مهرابی ۳ ۱ ۱ ۶۴
۵ آرمین.مرادی ۴ ۱ ۱ ۵۸
۶ دانیال.عسگری ۴ ۰ ۰ ۵۶
۷ محمدمهدی.امیدی ۳ ۰ ۰ ۵۵
۸ امیر رضا.کرمی ۴ ۰ ۰ ۵۴
۹ فرهاد.عبدالخانی ۳ ۰ ۱ ۵۳
۱۰ علی رضا.عبدی پور ۳ ۰ ۰ ۴۵
۱۱ امیدرضا.رستمیان ۲ ۳ ۱ ۴۳
۱۲ احمدرضا.درویش نیا ۲ ۰ ۲ ۴۱
۱۳ امیررضا.بازوند ۲ ۲ ۰ ۳۴
۱۴ پویا.زنگی زاده ۲ ۱ ۱ ۳۰
۱۵ محمدحنیف.صیدمحمدی ۱ ۲ ۱ ۲۶
۱۶ آرین.دانیاری ۲ ۱ ۰ ۲۶
۱۷ محمدمهدی.فتاحی ۱ ۰ ۲ ۲۲
۱۸ محمدامین.قبادی ۲ ۰ ۰ ۲۲
۱۹ امید.زینوندمقدم ۱ ۱ ۱ ۲۰
۲۰ امیرحسین.عباس نیا ۱ ۱ ۰ ۱۹
۲۱ امیر حسین.وحیدیان ۱ ۱ ۱ ۱۸
۲۲ امیررضا.پنجستونی ۰ ۲ ۲ ۱۸
۲۳ امیرحسین.سپاهی ۱ ۱ ۱ ۱۷
۲۴ امیرمهدی.هاشمیان ۱ ۱ ۱ ۱۷
۲۵ علی.دیناروند ۱ ۱ ۰ ۱۷
۲۶ محمدرسول.خورانی جهانی ۰ ۳ ۰ ۱۷
۲۷ سهند.قیصربیگی ۱ ۱ ۰ ۱۶
۲۸ سپهر.قیصربیگی ۱ ۰ ۱ ۱۵
۲۹ محمدرضا.فولادی ۱ ۱ ۰ ۱۴
۳۰ رضا.اکبری ۱ ۱ ۰ ۱۴
۳۱ رضا.ناصری ۱ ۰ ۰ ۱۴
۳۲ سبحان.صیدمحمدی ۰ ۱ ۱ ۱۳
۳۳ محمدجواد.معصومی ۰ ۲ ۱ ۱۲
۳۴ محمدحسین.نصری ۰ ۰ ۳ ۱۱
۳۵ محمدجواد.شیرمحمدی ۰ ۱ ۱ ۱۱
۳۶ محمدجواد.اکبرزاده ۰ ۲ ۰ ۱۱
۳۷ محمدمهدی.فیروزی ۰ ۰ ۳ ۱۱
۳۸ اهورا.محمدی ۰ ۱ ۱ ۱۰
۳۹ سعید.اکبری ۰ ۰ ۳ ۱۰
۴۰ محمدمهدی.خشرو ۰ ۲ ۰ ۱۰
۴۱ سید محمد امین.موسوی نژاد ۰ ۱ ۱ ۹
۴۲ رضا.یاسمی ۰ ۱ ۰ ۸
۴۳ عرفان.فتاحی ۰ ۱ ۱ ۸
۴۴ معین.اکبری ۰ ۰ ۰ ۸
۴۵ فواد.فتاحان ۰ ۱ ۱ ۸
۴۶ حسام الدین.پیرزاده ۰ ۱ ۰ ۸
۴۷ امیر حسین.مرادی ۰ ۱ ۰ ۸
۴۸ پارسا.شمسی زاد ۰ ۱ ۰ ۷
۴۹ احمدرضا.ربیعی ۰ ۱ ۰ ۷
۵۰ محمد رضا.صیدخانی ۰ ۰ ۲ ۷
۵۱ محمدامین.میرزائی ۰ ۱ ۰ ۷
۵۲ مبین.ماهیگیر ۰ ۰ ۱ ۷
۵۳ اهورا.شجاع ۰ ۰ ۲ ۶
۵۴ سپهر.صیدمحمدی ۰ ۰ ۱ ۶
۵۵ شایان.هاشمی ۰ ۱ ۰ ۶
۵۶ محمدمهدی.مهدوی پور ۰ ۱ ۰ ۶
۵۷ ایلیا.فرجی ۰ ۱ ۰ ۶
۵۸ ابوالفضل.عبدی پور ۰ ۱ ۰ ۶
۵۹ میلاد.پرمه ۰ ۰ ۱ ۵
۶۰ محمدامین.بازیار ۰ ۰ ۱ ۵
۶۱ احمدرضا.عزیزپور ۰ ۰ ۱ ۵
۶۲ امیرمحمد.نصری ۰ ۰ ۱ ۵
۶۳ محمدامین.صادقی ۰ ۰ ۱ ۵
۶۴ امیرحسین.حسنی ۰ ۰ ۱ ۵
۶۵ بردیا.ندایی ۰ ۱ ۰ ۵
۶۶ محمدکسری.یوسفی ۰ ۰ ۲ ۴
۶۷ حسین.مرادی کیا ۰ ۰ ۱ ۴
۶۸ نوید.سلیمان نژاد ۰ ۰ ۱ ۴
۶۹ ایلیا.ضیایی ۰ ۱ ۰ ۴
۷۰ محمدرضا.نوروزی ۰ ۰ ۱ ۴
۷۱ سهیل.اروانه زاده ۰ ۰ ۱ ۴
۷۲ کیوان.آقایی ۰ ۰ ۱ ۴
۷۳ علی رضا.امرایی ۰ ۰ ۱ ۴
۷۴ سیدمهدی.شمسی ۰ ۰ ۰ ۴
۷۵ محسن.جمالی ۰ ۰ ۱ ۴
۷۶ رضا.رشیدی کهره ۰ ۰ ۱ ۳
۷۷ سیدمحمدمبین.حسینی ۰ ۰ ۱ ۳
۷۸ مبین.نوری ۰ ۰ ۰ ۳
۷۹ امیرحسین.پیری ۰ ۰ ۱ ۳
۸۰ مهدی.باولک زاده ۰ ۰ ۰ ۳
۸۱ امیرحسین.نیک بخت ۰ ۰ ۱ ۳
۸۲ امیرهادی.منصور زاده ۰ ۰ ۰ ۳
۸۳ عباس.تابه زر ۰ ۰ ۱ ۳
۸۴ امیررضا.امین پور ۰ ۰ ۰ ۳
۸۵ محمدمبین.محمدیان ۰ ۰ ۰ ۳
۸۶ محمدامین.فاضلی ۰ ۰ ۱ ۳
۸۷ محمدرضا.صیدی ۰ ۰ ۰ ۳
۸۸ ابوالفضل.وفائی نیا ۰ ۰ ۱ ۳
۸۹ امیرحسین.جهانی ۰ ۰ ۰ ۲
۹۰ امیررضا.صفری ۰ ۰ ۰ ۲
۹۱ کمیل.یوسفی نژاد ۰ ۰ ۰ ۲
۹۲ محمدمهدی.احمدی راد ۰ ۰ ۰ ۲
۹۳ محمدرضا.کیوان ۰ ۰ ۱ ۲
۹۴ سیدمحمد.موسوی نسب ۰ ۰ ۱ ۲
۹۵ محمد مهدی.شکری ۰ ۰ ۰ ۲
۹۶ محمد.پاپی زاده ۰ ۰ ۱ ۲
۹۷ نیما.جمالی ۰ ۰ ۰ ۲
۹۸ عرفان.جعفری ۰ ۰ ۰ ۲
۹۹ سیدمحمدرضا.حافظ پور ۰ ۰ ۰ ۲
۱۰۰ آرش.تقی پور ۰ ۰ ۰ ۲
۱۰۱ سید امیرحسین.شمسی ۰ ۰ ۰ ۲
۱۰۲ سجاد.پرزاد الوار ۰ ۰ ۰ ۲
۱۰۳ محمدحسین.رمضانی ۰ ۰ ۰ ۲
۱۰۴ پارسا.سلامت ۰ ۰ ۰ ۲
۱۰۵ بصیر.اقبالی ۰ ۰ ۰ ۲
۱۰۶ محمد.مستفیضی ۰ ۰ ۰ ۲
۱۰۷ محمدنبی.آدینه شوهانی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۰۸ محمدمهدی.کرمی نژاد ۰ ۰ ۰ ۱
۱۰۹ مصطفی.حیدری ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۰ ابوالفضل.میرزائی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۱ ابوالفضل.میرزائی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۲ ابوالفضل.شریفی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۳ نوید.ساجدی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۴ آرین.رضائی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۵ آرمان.رستم خانی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۶ مهدی.امیدیان پور ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۷ احمدرضا.کرمی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۸ امیرحسین.تردست ۰ ۰ ۰ ۱
۱۱۹ بردیا.شاهی وند ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۰ ماهان.منتی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۱ علیرضا.پالیزبان ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۲ علی رضا.خاوری ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۳ امیرحسین.سلیمی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۴ عباس.یاری زاده ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۵ صدرا.حیدری ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۶ شهریار.اکبری زاده ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۷ شروین.یاسمی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۸ شایان.یاسمی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲۹ امیرمحمد.نصراللهی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۳۰ حسین.احمدبیگی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۳۱ محراب.هاشمی ۰ ۰ ۰ ۱