خردسالان دختر

ملاک های امتیاز ( حضور در مسابقات قهرمانی استان+ تعداد بردها + کسب مدال + دعوت به اردوی تیم منتخب+ اعزام به کشوری + هر برد کشوری + هر مدال کشوری) و نمره گزاری به شرح ارائه شده می باشد

.

 

رنکینگ نام و نام خانوادگی طلا نقره برنز امتیاز
۱ حسنا.فاضلی ۳ ۰ ۰ ۱۰۵
۲ هستی.شریف زادی ۲ ۰ ۰ ۹۸
۳ نگین.مرادی ۱ ۱ ۰ ۹۴
۴ پریا.لطیفی ۳ ۰ ۰ ۴۹
۵ پارمیدا.کاکائی ۳ ۰ ۰ ۴۴
۶ شیلان.چشمه چاهی ۳ ۰ ۰ ۴۳
۷ نگار.مرادی ۲ ۰ ۰ ۳۵
۸ عسل.عزیزنژاد ۱ ۱ ۰ ۳۱
۹ فاطمه.نیک پور ۲ ۱ ۰ ۲۲
۱۰ پریا.فیض اللهی ۱ ۰ ۱ ۲۰
۱۱ سارا.رشیدی ۱ ۲ ۰ ۲۰
۱۲ پریا.چوله کی ۱ ۱ ۱ ۱۶
۱۳ عسل.احمدزاده ۱ ۱ ۰ ۱۴
۱۴ آتنا.صیدباقری ۱ ۱ ۰ ۱۳
۱۵ زهرا.اکبرزاده ۰ ۳ ۰ ۱۳
۱۶ هستی.شیخ محمدی ۰ ۱ ۰ ۵
۱۷ کیمیا.پژمان ۰ ۱ ۰ ۵
۱۸ مارینا.ضروری ۰ ۱ ۰ ۵
۱۹ پانیذ.غفویان ۰ ۱ ۰ ۵
۲۰ دینا.نوری ۰ ۱ ۰ ۴
۲۱ الهه.حسینی ۰ ۰ ۱ ۴
۲۲ فرانک.عبادی پور ۰ ۱ ۰ ۴
۲۳ سپیده.صادقیان ۰ ۰ ۱ ۳
۲۴ سیما.قیصربیگی ۰ ۰ ۱ ۳
۲۵ زهرا.صالحی زلانی ۰ ۰ ۱ ۲
۲۶ هانیه.فتح الهی ۰ ۰ ۱ ۲
۲۷ تارا.جلیلیان ۰ ۰ ۰ ۱
۲۸ سارینا.سحری ۰ ۰ ۰ ۱