نونهالان پسر

با توجه به نبودن فضا در بخش رویت سایت ریز آیتم ها به نمایش گذاشته نشده است:

ملاک های امتیاز ( حضور در مسابقات قهرمانی استان+ تعداد بردها + کسب مدال + دعوت به اردوی تیم منتخب+ اعزام به کشوری + هر برد کشوری + هر مدال کشوری) و نمره گزاری به شرح ارائه شده می باشد
.

 

رنکینگ نام و نام خانوادگی طلا نقره برنز امتیاز
۱ محمد.پیرهادی(سیدعلی سیدی) ۰ ۰ ۰ ۲۷
۱ محمد.شامحمدی(محمد جواد کرمی) ۰ ۰ ۰ ۲۷
۲ امیر حسین.فاضلی(سیدعلی سیدی) ۰ ۰ ۰ ۲۰
۲ امید.نقدی(محمد جواد کرمی) ۰ ۰ ۰ ۲۰
۳ محمدصدرا.فتح اللهی(فرشاد نصری) ۱ ۰ ۰ ۱۲
۴ محمدامین.نوروزی(جلال یاری) ۱ ۰ ۰ ۱۱
۴ امین.بارانی(سید نصراله موسوی) ۱ ۰ ۰ ۱۱
۵ محمد.زارعی(فریدون زارعی) ۱ ۰ ۰ ۱۰
۵ رضا.جعفری(جهانگیر علیکرمی) ۱ ۰ ۰ ۱۰
۵ محمد.کریمی مقدم(جلال یاری) ۱ ۰ ۰ ۱۰
۵ عرفان.عبدی(فریدون زارعی) ۱ ۰ ۰ ۱۰
۵ میثم.مومنی(سید نصراله موسوی) ۱ ۰ ۰ ۱۰
۶ سیدامیرحسین.طاهری(جلال یاری) ۱ ۰ ۰ ۸
۶ شایان.شریفی(رضا رضایی) ۱ ۰ ۰ ۸
۷ امیررضا.رستمی(محمد جواد کرمی) ۰ ۰ ۰ ۶
۷ دانیال.فتح اله زاده(جلال یاری) ۰ ۰ ۰ ۶
۷ حسین.عموزاد(جلال یاری) ۰ ۰ ۰ ۶
۷ پویا.زنگی زاده(محمد جواد کرمی) ۰ ۰ ۰ ۶
۷ امیر رضا.کرمی(محمد جواد کرمی) ۰ ۰ ۰ ۶
۷ مانی.زیدی(دانش سیفی) ۰ ۱ ۰ ۶
۷ محمد حسین.عباسی(محمد جواد کرمی) ۰ ۰ ۰ ۶
۷ احمد.خدایاری(محمد جواد کرمی) ۰ ۰ ۰ ۶
۷ عباس.غلامیان(سیدعلی سیدی) ۰ ۰ ۰ ۶
۸ امیررضا.تمری(فریدون زارعی) ۰ ۱ ۰ ۵
۸ میثم.احمدی(جهانگیر علیکرمی) ۰ ۱ ۰ ۵
۸ صادق.حاتمی(جهانگیر علیکرمی) ۰ ۱ ۰ ۵
۹ بردیا.مرشدوندی(عباس احمدی) ۰ ۱ ۰ ۴
۹ آریان.وفائی(جهانگیر علیکرمی) ۰ ۱ ۰ ۴
۹ امیررضا.آهون بر(فریدون زارعی) ۰ ۱ ۰ ۴
۱۰ آرین.مهرابی(جلال یاری) ۰ ۰ ۱ ۳
۱۰ دانیال.عسگری(محمد کریمی) ۰ ۰ ۱ ۳
۱۰ امیر حسین.بندش(رضا شجاعی) ۰ ۰ ۱ ۳
۱۰ کیوان.آقایی(محمدنبی کریمی) ۰ ۰ ۱ ۳
۱۱ احمدرضا.باقری(رضا رضایی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ امیر رضا.صحرائی(سید نصراله موسوی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ امیرمهدی.هاشمیان(سیدعلی سیدی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ امیر حسین.هاشمیان(فرشاد نصری) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ آرمین.مرشدوندی(دانش سیفی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ ماهان.فلاحتی(محمدنبی کریمی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ محمدمهدی.فتاحی(جاسم عباسی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ سروش.صفری باباکوسه(فریدون زارعی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ محمدمهدی.دیرکوندی(جلال یاری) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ سیدمحمدمبین.حسینی(محمدنبی کریمی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ سینا.جهان بین(دانش سیفی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ سبحان.خرمی(دانش سیفی) ۰ ۰ ۱ ۲
۱۲ نیما.حسنی(عباس احمدی) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ محمدرضا.قنبری(فریدون زارعی) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ محمد.نظری(فریدون زارعی) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ احمدرضا.درویش نیا(جلال یاری) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ اشکان.بازوند(جلال یاری) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ شهرام.شکری(جلال یاری) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ ایلیا.صادقی(عباس احمدی) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ شایان.مهرابی(جلال یاری) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ سید محمد امین.موسوی نژاد(سیدعلی سیدی) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ امیررضا.اقبالیان(دانش سیفی) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ آرمین.علی مرادی(فرشاد نصری) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ حسین.کولابندی(دانش سیفی) ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ محمد.جهانی(جهانگیر علیکرمی) ۰ ۰ ۰ ۱