نونهالان دختر

ملاک های امتیاز ( حضور در مسابقات قهرمانی استان+ تعداد بردها + کسب مدال + دعوت به اردوی تیم منتخب+ اعزام به کشوری + هر برد کشوری + هر مدال کشوری) و نمره گزاری به شرح ارائه شده می باشد

.

 

رنکینگ نام و نام خانوادگی طلا نقره برنز امتیاز
۱ یلدا.سبزی(فرزانه ملکی) ۱ ۰ ۰ ۱۶
۲ پریا.لطیفی(پروانه شریفی) ۱ ۰ ۰ ۱۴
۳ رعنا.عبدالخانی(زینب صید) ۱ ۰ ۰ ۹
۴ هانیه.صیدباقری(فاطمه انوری پور) ۱ ۰ ۰ ۹
۵ نگین.مرادی(بدون مربی) ۱ ۰ ۰ ۹
۶ سارینا.سیف(فاطمه انوری پور) ۱ ۰ ۰ ۹
۷ سپیده.صادقیان(بدون مربی) ۱ ۰ ۰ ۹
۸ عسل.عزیزنژاد(فرزانه ملکی) ۱ ۰ ۰ ۸
۹ مارینا.ضروری(فرزانه ملکی) ۱ ۰ ۰ ۸
۱۰ پانیذ.صحرائی(فاطمه نوری) ۰ ۰ ۱ ۸
۱۱ حسنا.فاضلی(مهناز جعفری) ۱ ۰ ۰ ۸
۱۲ پارمیدا.کاکائی(فرزانه ملکی) ۰ ۰ ۰ ۶
۱۳ پریا.چوله کی(فرزانه ملکی) ۰ ۱ ۰ ۵
۱۴ زینب.عبدی(مبارکه دست افکن) ۰ ۱ ۰ ۵
۱۵ پردیس.یعقوبی(فرزانه ملکی) ۰ ۱ ۰ ۴
۱۶ سارا.رشیدی(مهناز جعفری) ۰ ۱ ۰ ۴
۱۷ سحر.چابک(فاطمه نوری) ۰ ۱ ۰ ۴
۱۸ فرشته.خنجر(مبارکه دست افکن) ۰ ۱ ۰ ۴
۱۹ گلاره.منصوری(زهرا جندیلی) ۰ ۱ ۰ ۴
۲۰ هستی.پیرزادی(فاطمه انوری پور) ۰ ۱ ۰ ۴
۲۱ فاطمه.کهزادیان(زهرا جندیلی) ۰ ۰ ۱ ۲
۲۲ روناک.ملکی(زهرا جندیلی) ۰ ۰ ۱ ۲
۲۳ رضوان.یاری(فاطمه نوری) ۰ ۰ ۱ ۲
۲۴ مرضیه.عبدی(فاطمه نوری) ۰ ۰ ۱ ۲
۲۵ مهسا.جابریان(زهرا جندیلی) ۰ ۰ ۱ ۲
۲۶ یگانه.میرزابیگی(زینب صید) ۰ ۰ ۱ ۲
۲۷ شیلان.چشمه چاهی(زهرا جندیلی) ۰ ۰ ۱ ۲