غنچه های امید(پسران)

با توجه به نبودن فضا در بخش رویت سایت ریز آیتم ها به نمایش گذاشته نشده است:

ملاک های امتیاز ( حضور در مسابقات قهرمانی استان+ تعداد بردها + کسب مدال + دعوت به اردوی تیم منتخب+ اعزام به کشوری + هر برد کشوری + هر مدال کشوری) و نمره گزاری به شرح ارائه شده می باش
د

 

رنکینک بازیکنان غنچه های امید پسر
رنکینگ نام و نام خانوادگی طلا نقره برنز امتیاز
۱ شایان.کرمی ۲ ۰ ۰ ۲۰
۲ محمدمهدی.پورنجف ۱ ۱ ۱ ۱۶
۳ شایان.فتاحی ۲ ۰ ۰ ۱۶
۴ امیررضا.جمشیدزادی ۱ ۰ ۲ ۱۶
۵ محمدمعین.قبادی ۱ ۱ ۰ ۱۲
۶ محمدپارسا.حیدری ۱ ۰ ۰ ۸
۷ امیرطاها.نصری ۰ ۱ ۰ ۸
۸ فرزاد.شعبانی ۰ ۰ ۱ ۴
۹ علی رضا.شاهمرادیان ۰ ۰ ۱ ۲
۱۰ آرین.احمدی ۰ ۰ ۱ ۲
۱۱ مهدی.سارابیگی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۲ مهدی.ذوالنوری ۰ ۰ ۰ ۱
۱۳ علی.عیوضی ۰ ۰ ۰ ۱
۱۴ علی رضا.ولی زاده ۰ ۰ ۰ ۱