نوجوانان (پسر)

ملاک های امتیاز ( حضور در مسابقات قهرمانی استان+ تعداد بردها + کسب مدال + دعوت به اردوی تیم منتخب+ اعزام به کشوری + هر برد کشوری + هر مدال کشوری) و نمره گزاری به شرح ارائه شده می باشد

 

رنکینگ نام و نام خانوادگی طلا نقره برنز امتیاز
۱ احسان.رشیدی ۱ ۰ ۰ ۱۱
۲ محمد صادق.صیادی ۱ ۰ ۰ ۱۱
۳ نوید.نیازی ۱ ۰ ۰ ۱۱
۴ محمد.حسن بیگی ۱ ۰ ۰ ۱۱
۵ محمدرضا.کایی ۱ ۰ ۰ ۱۰
۶ محمدرضا.صفری ۱ ۰ ۰ ۱۰
۷ احمدرضا.بوچانی ۱ ۰ ۰ ۱۰
۸ محمدجواد.آزادی طلب یگانه ۱ ۰ ۰ ۱۰
۹ محمدمهدی.چنان ۱ ۰ ۰ ۱۰
۱۰ ابوالفضل.کرمی ۱ ۰ ۰ ۸
۱۱ جابر.یاسمی ۰ ۱ ۰ ۷
۱۲ عرفان.امیری ۰ ۱ ۰ ۶
۱۳ محمد.سلیمانی ۰ ۱ ۰ ۶
۱۴ علی.بیرد ۰ ۱ ۰ ۶
۱۵ حسین.خدایاری ۰ ۱ ۰ ۶
۱۶ آرمان.خدادادی ۰ ۱ ۰ ۶
۱۷ آرمین.احمدبیگی ۰ ۱ ۰ ۵
۱۸ محمد رضا.سلطانی ۰ ۱ ۰ ۵
۱۹ امیر.عربشاهی اهر ۰ ۱ ۰ ۴
۲۰ محمدحسین.نظر ۰ ۰ ۱ ۴
۲۱ احمدرضا.ایمانی فر ۰ ۰ ۱ ۳
۲۲ میلاد.نورالهی ۰ ۰ ۱ ۳
۲۳ علی.مرادی پور ۰ ۰ ۱ ۳
۲۴ محمدمهدی.فتاحی ۰ ۰ ۱ ۳
۲۵ سعید.علیمرادی ۰ ۰ ۱ ۳
۲۶ سهیل.اسدیان ۰ ۰ ۱ ۲
۲۷ امیر حسین.آقائی ۰ ۰ ۱ ۲
۲۸ امیر رضا.محمدی ۰ ۰ ۱ ۲
۲۹ امیرحسین.حاتمی ۰ ۰ ۱ ۲
۳۰ حسام الدین.نورالهی ۰ ۰ ۱ ۲
۳۱ رضا.محمدی فر ۰ ۰ ۱ ۲
۳۲ معین.بساطی ۰ ۰ ۱ ۲
۳۳ میلاد.قیطانی ۰ ۰ ۱ ۲
۳۴ آرمین.صیدمحمدی ۰ ۰ ۱ ۲
۳۵ محمدامین.خان محمدیان ۰ ۰ ۱ ۲
۳۶ محمدمهدی.طوفانی ۰ ۰ ۱ ۲
۳۷ امیررضا.امامی ۰ ۰ ۰ ۱
۳۸ احمدرضا.اقبالی ۰ ۰ ۰ ۱
۳۹ محمدمهدی.محمدی ۰ ۰ ۰ ۱
۴۰ امید.کرمی ۰ ۰ ۰ ۱
۴۱ محمدحسین.بختی ۰ ۰ ۰ ۱
۴۲ امیرحسین.باباخانی ۰ ۰ ۰ ۱
۴۳ رضا.عزیزان دومیرانی ۰ ۰ ۰ ۱
۴۴ محمد.کاکائی ۰ ۰ ۰ ۱
۴۵ حسین.محمدی ۰ ۰ ۰ ۱
۴۶ علی رضا.صیدیان ۰ ۰ ۰ ۱
۴۷ آرش.بابائی ۰ ۰ ۰ ۱
۴۸ محمد.بساطی ۰ ۰ ۰ ۱
۴۹ شاهین.سبزی ۰ ۰ ۰ ۱
۵۰ سیاوش.کریمی نژاد ۰ ۰ ۰ ۱
۵۱ آرمان.صیدمحمدی ۰ ۰ ۰ ۱
۵۲ امیررضا.نوری ۰ ۰ ۰ ۱
۵۳ محمدنوید.برمک ۰ ۰ ۰ ۱
۵۴ علی.مرادی ۰ ۰ ۰ ۱