آقایان

رنکینگ مربیان استان در مسابقات برگزار شده فقط رده های قرمز به بالا در بخش آقایان به شرح زیر اعلام می شوند

 

رنکینگ استاد بازیکن برد طلا نقره برنز امتیاز
۱ محمد جواد کرمی ۷ ۹ ۳ ۲ ۰ ۴۳
۲ جاسم عباسی ۶ ۹ ۲ ۱ ۱ ۳۳
۳ جلال یاری ۸ ۱۰ ۱ ۱ ۵ ۳۳
۴ محمد کریمی ۳ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱۹
۵ مراد مرادی ۳ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱۳
۶ دانش سیفی ۳ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱۲
۷ جهانگیر علیکرمی ۴ ۳ ۰ ۱ ۲ ۱۲
۸ رضا رضایی ۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۸
۹ محمدنبی کریمی ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۷
۱۰ عباس احمدی ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳